Política de privacitat

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El responsable de l’tractament és R3J ASIGEST, S.L. amb el NIF B60967072 amb domicili en Avda. Jaume I Nº 330, Terrassa, 08226 Barcelona.

La titularitat d’aquest lloc web www.asigest.com, (des d’ara lloc web) l’ostenta: R3J Asigest SL, proveïda de NIF: B60967072 registrada al Registre Mercantil de Barcelona Tomo 28678 Folio 29 Hoja B-138430 Inscripción primera, i les dades de contacte són: Direcció: Av. Jaume I Nº 330, Terrassa, 08226 Barcelona Telèfon de contacte: 937349920 E-mail de contacte: info@asigest.com

Principis de privacitat

Des R3J ASIGEST, S.L. ens comprometem amb tu a treballar contínuament per garantir la privacitat en el tractament de les teves dades personals, i per oferir-te en cada moment la informació més completa i clara que puguem. T’animem a llegir detingudament aquesta secció abans de facilitar-nos les dades personals.

Si ets menor de tretze anys et preguem que no ens facilitis les teves dades sense consentiment dels teus pares.

En aquest apartat t’informem de com tractem les dades de les persones que tenen relació amb la nostra organització. Començant pels nostres principis:

– No demanem informació personal, tret que sigui necessària per prestar-te els serveis que ens requereixis.

– Mai compartim informació personal amb ningú, excepte per complir la llei, o comptem amb la teva autorització expressa.

– Mai utilitzarem les teves dades personals per a finalitats diferents a les expressades en la present política de privacitat.

La present política de privacitat l’hem redactat tenint en compte les exigències de l’actual legislació de protecció de dades:

– Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

– Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD).

– Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre (RLOPD).

Aquesta política de privacitat està redactada amb data 7 de desembre de 2018.

Amb motiu de la modificació de criteris de tractament, per tal de facilitar la seva comprensió o d’adaptar-la a la legalitat vigent, és possible que modifiquem la present política de privacitat. Actualitzarem la data de la mateixa, perquè puguis comprovar la seva vigència.

 

Tractaments que realitzem
TRACTAMENT DE CONTACTES

Finalitat: Atendre les teves sol·licituds, peticions o consultes rebudes des del web, per correu electrònic o telefònic. Donar resposta a la teva sol·licitud i fer un seguiment posterior.

Legitimació: Consentiment de l’interessat.

Destinataris: No es cediran dades a tercers.

Període de conservació: Conservarem les teves dades durant un termini no superior a 5 anys.

TRACTAMENT DE CLIENTS

Finalitat: Gestionar les relacions amb els clients, facturació i cobrament. Enviament d’ofertes de productes / serveis similars o complementaris dels que ens hagis contractat.

Legitimació: Relació contractual i interès legítim.

Destinataris: Les teves dades seran comunicades a les administracions públiques competents en els casos que preveu la legislació vigent, i amb els fins que aquesta legislació estableixi. Només els comunicarem a aquells tercers si resulten imprescindibles per a la prestació de servei.

Període de conservació: Conservarem les teves dades per un temps indefinit una vegada finalitzi el termini obligatori per llei, o fins que demanis la cancel·lació dels mateixos.

TRACTAMENT DE MÀRQUETING

Finalitat: Proporcionar-informació de productes i serveis que considerem que puguin ser del teu interès. A cada comunicació comercial tindràs l’oportunitat de oposar-te a aquest tractament donant-te de baixa.

Legitimació: Consentiment de l’interessat.

Destinataris: No es cediran dades a tercers.

Període de conservació: Conservarem les teves dades durant un període indefinit. Els cancel.larem si ho demanes, o si després d’un cert nombre de correus electrònics, no realitzes cap acció.

FINALITAT

La recollida i tractament de les Dades Personals de l’interessat té com a finalitat: Gestió de contractacions sol·licitades, Fidelització com a client, Realització d’encàrrecs en activitats comptables, fiscals i laborals.

Aquesta finalitat no inclou l’elaboració de perfils.

La finalitat de tractament és més concretament: Processament de dades per a la realització de gestions pertinents a les seves activitats comptables, fiscals i laborals, altres encàrrecs, segons el seu requeriment.

És imprescindible la comunicació de les dades personals sol·licitades per poder realitzar gestions laborals i fiscals, d’aquesta manera poder complir amb l’encàrrec per al qual ens contacten, de manera que, de no facilitar-nos les seves dades personals, no podrem seguir endavant amb la nostra relació comercial .

 

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades seran conservades en primer pla indefinidament, al menys que vostè com a interessat, vulgui exercir alguns dels seus drets en menys temps a l’indicat, a més es realitza cada 5 anys neteja d’arxius i en aquest pot ser que s’elimini completament el seu expedient per inactivitat .

DESTINATARIS

Es preveu la cessió de les seves dades (Temporal i Limitats) a empreses relacionades com ara: Asigest Segur, Terrassa Serveis de presenciar i Joaquim Gil Sellares (Gestor administratiu), per tal d’oferir serveis d’assessoria fiscal, comptable, laboral, assegurances, prevenció de risc i tràmits propis de gestor administratiu.

I totes les administracions públiques amb la finalitat de donar cobertura a les seves obligacions formals.

Aquestes dades comunicades són de tipus “Bàsic”, es limiten a dades de contacte, tal com: nom, CIF, telèfon i correu electrònic.

Si hi ha negativa de la seva part a aquesta comunicació, pot enviar-nos un correu amb la seva intenció a l’adreça electrònica: info@asigest.com o enviar-nos una carta a la nostra direcció fiscal Av. Jaume I nº 330, 08226, Terrassa-Barcelona.

TEUS DRETS

Tens dret a sol·licitar-nos una còpia de les teves dades personals, a rectificar les dades inexactes, o si escau cancel·lar-les, quan ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollides.

També tens dret a limitar el tractament de les teves dades personals ia obtenir les teves dades personals en un format estructurat i llegible.

Pots oposar-te al tractament de les teves dades personals en algunes circumstàncies (en particular, quan no haguem de processar per complir amb un requisit contractual o un altre requisit legal).

Quan ens hagis atorgat el teu consentiment, podràs retirar-lo en qualsevol moment. En aquest moment deixarem de tractar les teves dades o, si s’escau, deixarem de fer-ho per a aquesta finalitat en concret. Si decideixes retirar el teu consentiment, això no afectarà a cap tractament que hagi tingut lloc mentre el teu consentiment estava vigent.

Aquests drets podran veure limitats; per exemple, si per a complir la teva sol·licitud haguéssim de revelar dades sobre una altra persona, o si ens demanes que eliminem alguns registres que estem obligats a mantenir per una obligació legal o per un interès legítim, com pugui ser l’exercici de defensa davant reclamacions.

Pots contactar amb nosaltres per qualsevol dels mitjans indicats en l’apartat responsable de l’Tractament d’aquesta política de privacitat, aportant una còpia d’un document que acrediti la teva identitat (normalment el DNI).

Davant de qualsevol vulneració dels teus drets, com, per exemple, que no hàgim atès teva sol·licitud, tens dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades. Aquesta pot ser la del teu país (si vius fora d’Espanya) o l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (si vius a Espanya).

MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (GDPR), de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, des d’ara GDPR, R3J ASIGEST, SL, està complint amb totes les disposicions de l’GDPR per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’article 5 de l’GDPR pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’Usuari i adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

R3J ASIGEST, S.L. garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableix el GDPR per tal de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Departaments

Àrees i Serveis

ca