Departament Comptabilitat

Amb la Comptabilitat podem determinar, mesurar i quantificar el factor de riquesa de les empreses amb l’objectiu de prendre decisions, aportant la informació prèviament registrada de manera sistemàtica i útil proporcionada pels clients.

El nostre treball es ajudar que els números quadrin, assessorant als departaments comptables i gestionant les comptabilitats de les societats

 

Els nostres Serveis

 

  • Registre d’assentaments comptables
  • Emissió periòdica d’informes comptables
  • Control de l’actiu immobilitzat i amortitzacions
  • Control comptable financer-fiscal d’operacions de Leasing, Renting, Factoring, Confirming
  • Legalització en el Registre Mercantil
  • Preparació i presentació de les Comptes Anuals en el Registre Mercantil
  • Disseny, organització i aplicació dels processos comptables per permetre l’anàlisi dels costos, rendiments i desviacions, departaments, productes, activitats
ca