Departament Mercantil

El servei d’assessorament societari s’encarrega de dur a terme totes les obligacions, requisits i formalitats a les que queda subjecta una Societat.

La realització de la gestió mercantil requereix uns coneixements difícils de mantenir al dia i la seva aplicació ha d’efectuar-se amb eficàcia i puntualitat. Per aquests motius, l’empresa client que contracta aquest servei s’estalvia temps, diners i possibles oblits i responsabilitat que esdevindrien en sancions per part de l’Administració.

 

Els nostres Serveis

 

  • Assessorament general sobre el Dret de la Societat
  • Redacció de Convocatòries de Juntes i Consells
  • Actes de Juntes i Consells i pas als llibres oficials
  • Redacció de certificats resultants de les Juntes i Consells
  • Redacció de la Memòria Anual
  • Redacció de l’informe de Gestió per les Comptes Anuals
  • Dipòsit de Comptes Anuals en el Registre Mercantil
  • Arxiu de vigència de càrrecs i de nomenament de auditories i renovació del mateixos, realitzant tots el tràmits necessaris
  • Llevantàs de Registre de Socis en les Societats Limitades
  • Llevantàs de Registre d’Accions Nominatives en les Anònimes
ca