Departament Laboral

El fet de que constantment estiguin apareixent noves normatives en l’àmbit laboral fa necessària la participació d’un equip professional i especialitzat. D’aquesta manera l’empresari pot delegar una important càrrega de treball i responsabilitat en el nostre departament amb confiança i tranquil·litat.

 

Els nostres Serveis:

   • Elaboració de nòmines, assegurances socials
   • Aplicació i actualització de Convenis i normes laborals
   • Tramitació d’altes, baixes i variacions laborals
   • Altes d’autònoms, afiliació i cotització
   • Altes a règims especials
   • Altes en mutualitats
   • Inscripció de l’empresa a la Seguretat Social i posteriors modificacions
   • Contractes i retribucions a directius
   • Tramitació d’accidents de Treball i IT
   • Inspeccions laboral: assistència, defensa, contestació a requeriments, liquidacions i recursos
   • Auditories laborals: Estudi de costos de personal, indemnitzacions
   • Representació en Actes de Conciliació en el SMAC i procediments d’acomiadament
   • Assistència jurídica davant el Jutjats Social
ca