Dep. Protecció de Dades

Des del departament de protecció de dades es treballa per ajudar al client a realitzar totes les funcions que corresponen a fitxers Responsables de Seguretat, a més a més coordinem i assessorem, en tot el que ens sigui possible, realitzant les funcions corresponents al responsable dels fitxers així com al responsable de seguretat per poder complir amb lo establert a la Llei de Protecció de Dades

 

Els nostres Serveis

 

  • Assessorament sobre la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, que té com objecte garantir i protegir, pel que fa al tractament de les dades personals, les llibertats publiques i el drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i la seva intimitat personal i familiar
ca